Artl. no: KL14
Published in: Jonsered 2000
Pages: 97
Language: Swedish
ISBN10: 9170811636
ISBN13: 978-91-7081-163-0
Soft cover
 
Special offer: 100.00 SEK (200.00 SEK)
 copies

HTML tutorial Buy in Web shop

Om människan. Naturalis Historiae VII.

Antikens världsrekordbok.

by Gaius Plinius Secundus

Plinius den äldre var född 23/24 e. Kr. i Novum Comum (nuv. Como) i norra Italien och dog i närheten av Vesuvius vid vulkanens utbrott den 24 augusti 79 e. Kr. Han var då befälhavare över den romerska flottan i västra Medelhavet med stationering i Misenum (Campanien) och hade en lång karriär bakom sig som kavalleriofficer och romersk ämbetsman. Han hade författat 65 böcker i skilda ämnen, till övervägande del historia – allt senare förlorat – , men främst en encyklopedi i 37 böcker, Naturalis historia, ’Natur-kunnighet’, en sammanfattning av dåtidens vetande på de flesta kunskapsområden. I den helt antropocentriska sjunde boken, som här för första gången presenteras i svensk översättning, ger den av stoisk åskådning präglade författaren uttryck åt sin vördnad för naturen, "Moder Natur", och examinerar hennes främsta skapade varelse, människan, ur olika aspekter. Han har samlat en mängd notiser om sällsamma händelser och märkliga människor betraktade ur ett elitistiskt perspektiv, som på åtskilliga punkter förlänar framställningen karaktären av en antik föregångare till Guinness rekordbok.

ÖVERSÄTTAREN

Översättaren, professor em. Alf Önnerfors, är född i Hovmantorp, Kronob. län, 1925, avlade sina akademiska examina vid Uppsala universitet och disputerade där i latin 1956, promoverades 1957 och erhöll docentur s.å., vilken 1962 överflyttades till Lunds universitet. Önnerfors var tf professor i Uppsala två terminer och i Lund en termin, fick kallelse till Freie Universität i Västberlin 1963 och till Kölns universitet 1970. Han har publicerat c:a 250 större och mindre avhandlingar, editioner och uppsatser i klassiskt och efterklassiskt latin samt i småländsk kulturhistoria. Bland hans tidigare översättningar kan nämnas: Ur romersk poesi Pervigilium Veneris samt valda delar av Plautus, Ovidius, Statius, Ausonius, romerska versinskrifter, ur romersk prosa magiska formler i latinsk facklitteratur, Tacitus’ Germania (3:e uppl. 1969) och, från nylatin, dr J. Kösters journal över Karl X Gustavs sjukdom och död 1660 (Lychnos 1989).

More books in the same series

Klassiker
   latinska översättningar »