Artl. no: PB41
Published in: Göteborg 1986
Pages: 454
Language: Swedish
ISBN10: 9186098330
ISBN13: 978-91-86098-33-9
Soft cover
 
Out of print

Kavafis' samlade publicerade dikter.

by Konstantin Kavafis

Antiken manas fram i Konstantin Kavafis' dikter liksom läpparnas och hudens minnen av hemliga möten och otillåtna njutningar i Alexandrias trånga gränder. Författaren till dessa starkt sensuella dikter skriver om "det rena köttets rena njutning"och deklarerar:

Och jag drack av de häftiga vin
som njutningens heroer dricker

F. lektorn fil. dr Gottfried Grunewald har under medverkan av Inge-lise Grunewald, Stig Y. Rudberg och Christos Tsiparis utarbetat en reviderad tolkning av Konstantin Kavafis' i livstiden publicerade 154 dikter. Denna utgåva är slutsåld. Se andra upplagan.
Som kompletterande läsning rekommenderas Peter Biens introduktion till Kavafis' författarskap - "En nyckel till förståelsen av hans verk".

More books in the same series

Studies in Mediterranean Archaeology
   and Literature. Pocket books. »